Položka Cena
Odťah v rámci mesta Nitra 35,-eur
Manipulácia s vozidlom ( naloženie a vyloženie vozidlá ) 15,-eur
Odťah mimo mesta / *podla počtu km/ Mýtné účtujeme dla počtu najazdených km a skutočných nákladov cena dohodou
Márna jazda vrámci mesta 25,-eur 
Márna jazda mimo mesta podľa počtu najazdených km
Nočný výjazd /od 22.00h do 06.00h 10,-eur 
Čakanie / každých 30 minút / 10,-eur 
Uskladnenie vozidla – strážený areál 5,- eur / deň  
Zapožičanie náhradného vozidla dľa platného cenníka autopožičovne 
Pristavenie náhradného vozidla na miesto odťahu ZDARMA